KORREKTIMI I DORËSHKRIMEVE

Një korrektim i thjeshtë kushton nga €0.01 deri në €0.02 për fjalë, ose €1.50 deri në €3.50 për faqe.

REDAKTIMI I DORËSHKRIMEVE

Redaktimi i një dorëshkrimi kushton nga €0.02 deri në €0.04 për fjalë ose €2.50 deri në €5 për faqe.

REDAKTIMI KRIJUES I DORËSHKRIMEVE

Ky lloj redaktimi i jep autorit të dhëna e këshilla. Eksperienca dhe talenti i redaktorit dhe autorit bëjnë ndryshimin edhe në çmim. Redaktimi krijues kushton nga €0.05 deri në €0.09 për fjalë ose €5 deri në €15 për faqe.

ÇMIM FIKS PËR REDAKTIMIN E NJË LIBRI

Në varësi të eksperiencës së redaktorit, llojit të projektit, etj., çmimi fiks i redaktimit të një libri mund të diskutohet, duke pasur parasysh shumë faktorë gjuhësorë e letrarë.

PËRKTHIMET

Përkthimet nga anglishtja, frëngjishtja, gjermanishtja dhe italishtja në shqip, €0.10 për fjalë.